* معلم به دانش آموز: اگر تو ۲۰۰ تومن پول داشته باشي و برادرت ۵۰ تومن آن را بردارد، چه قدر پول برايت مي ماند؟
دانش آموز:«۳۰۰ تومن.» معلم با عصبانيت:« ۳۰۰ تومن؟!»
دانش آموز: «چون آن قدر گريه مي کنم تا پدرم ۱۵۰ تومان ديگر هم به من بدهد!»


آبادانيه ميره تهرون سوار اتوبوس ميشه ، به راننده بليط ميده. راننده ميگه آقا اين بليط ماله آبادانه ! آبادانيه ميگه : کوکا چيشتو خوب باز کن ! روش نوشته آبادان و حومه!..

واکنش افراد مختلف هنگام دیدن بنز آخرین مدل: آمریکایی: oh my god عرب: احسنت انگلیسی: Very Nice ایرانی: پدرسگ فلان فلان شده...

0 نظرات:

ارسال یک نظر