سالگرد ازدواج

نگاه من به روز سالگرد ازدواجمان همانند نگاه یک گوسفند است به روز عید قربان

0 نظرات:

ارسال یک نظر