ترور یوزارسیف

بدینوسیله حادثه ی تروریستی ِ سوء قصد به جان ِ یوزارسیف را که هر اهل ِ ذوقی را از خنده روده بر کرد، قویاً محکوم کرده و از کارگردان ِ محترم ِ این مجموعه خواستاریم تا هر چه زودتر تمام ِ عوامل ِ این توطئه ی شوم را به سزای اعمال شان برساند و سوسک کند. همانا کاهنان ِ معبد ِ آمون (هفت کچلان) که بی شک مزدوران ِ استکبار ِ جهانی هستند، باید بدانند؛ با تدابیر ِ هوشمندانه ی جناب ِ سلحشور، محال است بتوانند به افکار ِ پلید ِ خود جامه ی عمل بپوشانند و این مجموعه حداقل پنجاه قسمت ِ دیگر (اقلاً) با حضور ِ یوزارسیف ادامه خواهد داشت.

0 نظرات:

ارسال یک نظر