مگسه كت و شلوار مي پوشه و داره جلو آيينه به سر و وضعش ميرسه، يك مگسه ديگه مي پرسه خبريه كه تيپ زدي؟
ميگه: سر كوچه ريدن

0 نظرات:

ارسال یک نظر