روش دفع انگل

روش دفع انگل: سه روز فقط چایی و بیسکویت میخوری،‌ روز چهارم فقط چایی میخوری در این موقع کرم میاد بیرون و میپرسه پس بیسکویت کو؟ میگیریش

0 نظرات:

ارسال یک نظر