يارو ميره كولر بخره، فروشنده میگه: كولر آبي مي خوايد؟ يارو ميگه: اي بابا قرمز و آبي نداره ما همه مون ايروني هستيم!...


به يارو میگن: خواهرتو با یه مرد غریبه تو ماکسیما دیدیم داشت 200 تا سرعت می رفت. يارو میگه آره، ماکسیما 200 تا رو راحت پر می کنه!.

0 نظرات:

ارسال یک نظر