تهرانیه تو حج پرده ی کعبه رو گرفته بوده میگفته خدایا توبه دیگه واسه ترکا جوک نمیسازم...یه ترکه زد رو شونش گفت داداش قبله کدوم طرفه؟! فارسه داد میزنه: خدایا خاطره که میتونم تعریف کنم؟


1 نظرات:

Anonymous در

فارسه : عزیزم امروز تغییراتی توخونه می بینم ؟
زن فارسه: توکه به هیچ کارخونه نمی رسی . صد دفه بهت گفتم شیر آشپزخونه - پریز اتاق خواب - لامپ هال خرابه وتو گوش نکردی . امروز پسر جوون همسایه روبرو اومده بود ازش خواستم همه را درست کرد .
فارسه: اون ترکه ؟ خوب چقدر بهش دادی ؟
زن فارسه:هیچی . پول نخواست گفتش یاباید برام آواز بخونی یا یک بار بامن بخوابی.
فارسه: خوب توهم حتما براش آواز خوندی.
زن فارسه:نه ! آخه مرد مگه من خواننده ام ؟!!!

ارسال یک نظر