رشت زلزله مياد رشتيه ميگه واي زنم واي زنم ميگن خوب چرا نجاتش نمي دي ؟ ميگه : از کجا بدونم تو کدوم خونس

0 نظرات:

ارسال یک نظر