ترکه سوار سمند میشه. صدای زنه میاد که: درب خودرو باز است... ترکه درو می بنده میگه بستم!! حالا هرجا قایم شدی بیا بیرون جیگر


0 نظرات:

ارسال یک نظر