ميدوني يه اصفهاني رو چه جوري شكنجه ميدن ؟مي بندنش به تير چراغ برق , بعدش ميگن كوچه بغلي شام ميدن .

0 نظرات:

ارسال یک نظر