به تركه ميگن با سوئيس جمله بساز ميگه من ديگه جمله نمي سازم شما مي خواين از من سوئيستفاده كنين


0 نظرات:

ارسال یک نظر