دیشب مهستی رفته به خواب شماعی زاده شماعی زاده ازش پرسیده پل صراط چه جوریه؟راحت میشه رد شد؟؟ مهستی گفته:نـــــــــــــــــــــــــــه..حسن..خیلی خطرناکه حسن


0 نظرات:

ارسال یک نظر