ترکه ميخواسته بچش رو نصيحت کنه! ميگه: چند سالته؟ بچش ميگه: 16 سال ! ترکه ميگه : خاک بر سرت الان هم سن سالات 30 سالشونه!


0 نظرات:

ارسال یک نظر