ترکه زنگ ميزنه به يه نفر..یارو ميگه چقدر لهجت بده ترکه ميگه قطع کن دوباره ميگيرم


0 نظرات:

ارسال یک نظر