يه روز يه ترکه يه 20 تومني پيدا ميکنه که وسطش سوراخ بوده .. ميگه : اي بابا ، اينم از شانس من وسطش گوشه نداره


0 نظرات:

ارسال یک نظر