مایلی کهن : الهی قمشه ای بهترین گزینه برای تیم ملی

مایلی کهن گفته: اگر سرمربی شدن به خوب حرف زدن است، الهی قمشه ای را سرمربی پرسپولیس کنید!

سلمان طاهری از سایت گل آقا0 نظرات:

ارسال یک نظر