ترکه يه چک سفيد امضا پيدا ميکنه جلو مبلغش مينويسه” خدا تومن” ميبره ميده به بانک. بعد ميبينن ترکه داره کيسه کيسه پول از بانک ميبره بيرون ، ميرن ببينن چه جوريه که بهش پول دادن ميبينن رئيس بانکه لر بوده


0 نظرات:

ارسال یک نظر