حداد عادل که توسط احمدی نژاد به نقض قانون متهم شده است، گفت « گرانی هست، اما در عوض امنیت ‏وجود دارد.» یکی دیگر از کارشناسان گفت: « درست است که امنیت نداریم، اما در عوض مردم ما متدین ‏هستند.» اما یک کارشناس مسائل دینی اظهار داشت: « اگر چه بسیاری از مردم مسائل دینی را رعایت نمی ‏کنند، اما خدا را شکر که استقلال داریم.» همزمان با همین اظهار نظر رئیس جمهور گفت: « مهم نیست ‏استقلال نداریم، عوضش من خوشگلم ».


0 نظرات:

ارسال یک نظر