تغيير نام جعلي به خليج فارس در گوگل با يك ميليون رأي

چند وقت است به اين مسئله فكر مي‌كنم كه چرا براي اين‌که يک قهرمان ورزشي، به عنوان مرد شماره يک جهان مطرح شود، اين همه تبليغ مي‌کنيم و در بوق و کرنا مي‌کنيم که همه بروند در فلان سايت و به ايشان رأي دهند كه وي به اين عنوان برسد ولي وقتي يک سايت مطرح در دنيا مثل «گوگل»، تاريخ ما را زير سؤال برده و نام «خليج فارس» را تغيير مي‌دهد و اقدام به نظر سنجي مي‌كند، هيچ كس نمي‌گويد كه همه بروند و اعتراض كنند كه چرا اين كار را كرده است. شايد واقعا قهرمان ورزشي مهمتر است!

به هر حال، چند وقتي است كه «گوگل» نام خليج هميشه فارس را تغيير داده است. از شما مي‌خواهم اين پيام را در سايت خود درج كنيد و به همه اعلام كنيد كه به اين لينك رفته و اعتراض خود را نسبت به اين اقدام اعلام كنند. تنها يك ميليون رأي لازم است تا «گوگل» بار ديگر نام خليج فارس را قرار دهد.

کار خيلي سختي هم نيست، فقط لازم است نام و ايميل خود را وارد كنيد و اگر مي‌خواهيد در قسمت سوم، يك جمله هم در رابطه با اعتراض خود بنويسيد.


0 نظرات:

ارسال یک نظر