مردها 3 تا آرزو دارند:--
-- 1.اونقدر كه مادرشون ميگه،خوش تيپ باشن--
-- 2.اونقدر كه بچه شون ميگه، پولدار باشن--
-- 3-اونقدركه زنشون شك داره،زن داشته باشن--

0 نظرات:

ارسال یک نظر