خواندن این مطلب اکیدا توصیه میشود

به یک منشی آشنا به کامپیوتر و دارای شرایط زیر خیلی نیازمندیم :

به نظر شما بعدا چطوری می فهمن که کی به کیهاگر فیلتر بود از این آدرس با یه فیلترشکن باز کنید

فیلترشکن های روزانه0 نظرات:

ارسال یک نظر