سه شباهت زن با موتور گازی:
1- یک دنده
2 - پر سر و صدا
3 - بی ظرفیت


0 نظرات:

ارسال یک نظر