پیش نوشت: این تصاویر و نوشته‌های داخلش صرفا به منظور آشنایی و تشویق ملت به استفاده از توییتر و با توجه به روحیه‌ی ورزشکاری آقایان کروبی و مزیدی نوشته شده و هرگونه برداشت و تفسیر غیر، علی‌الخصوص تفاسیر سیاسی و مذهبی، حرف مفت شناخته خواهد شد! ( این مطلب از اینجا کپی شده است )
0 نظرات:

ارسال یک نظر