شب تولد آدم، حوا یه مک‌بوک بهش هدیه داد. آدم تا از تو جعبه درش آورد خدا دید سیب لوگوی Apple گاز زده‌س، از بهشت بیرونشون کرد!

از نوشته های زبلخان