قانون پايستگي عشق نيوتون: عشق پسرها از بين نميرود بلكه از دختري به دختر ديگر منتقل مي شود


0 نظرات:

ارسال یک نظر