هر رکعت نمازی که از راه پلکان خوانده شود به اندازه هفتاد هزار رکعتی که از راه آسانسور خوانده شود اجر دارد


سردر یکی از  آسانسورها در ساختمان عظیم زیست خاور، مشهد)
-------------
- و در خبر است که هر رکعت نمازی که از راه پلکان خوانده شود به اندازه هفتاد هزار رکعتی که از راه آسانسور خوانده شود اجر دارد...
--------------
- به آسانسور نگویید نماز رفت، به نماز بگویید آسانسور نیامد!
این مطلب به هیچ عنوان قصد توهین به نماز و نمازخوانی را ندارد ولی میخواهد شعور بعضی از افراد را ...................
از وبلاگ باران در دهان نیمه باز


0 نظرات:

ارسال یک نظر