بخوان

گفت : بخوان//گفت: چه را بخوانم؟ من که سواد خواندن ندارم//گفت : بخوان ؛ این حکم وزارت تو هست!!

0 نظرات:

ارسال یک نظر