خانم ها مثل چي هستند؟

خانم ها مثل راديو هستند: هر چي مي خواهند مي گويند، ولي هر چه بگويي نمي شنوند.

خانم ها مثل شبکه اينترنت هستند: از هر موضوعي يک فايل اطلاعاتي دارند.

خانم هامثل چسب دوقلو هستند: اگر دستشان با گوشي تلفن مخلوط شد، ديگر بايد سيم را بريد.

خانم ها مثل رعد و برق هستند: اول برق چشمهاشون مي رسه، بعد رعد صداشون.

خانم ها مثل موبايل هستند: هر وقت کاري مهم پيش مي آيد، در دسترس نيستند.

خانم ها مثل گچ هستند: اگر چند دقيقه مدارا کنيد آنچنان سخت مي شوند، که هيچ شکلي نمي گيرند.

خانم ها مثل کنتو ر برق هستند: هر از چند سالي يکبار سن آنها صفر مي شود.

خانم مثل فلزياب هستند : هرگاه از نزديکي طلافروشي رد مي شوند عکس العمل نشان مي دهند.


0 نظرات:

ارسال یک نظر