عربپسر یهودی: پدرم میگه شما عرب ها تروریست و حیوان هستید.

پسر عرب: پدر من هیچی نمی گه٬ چون شما او را کشته اید.؟!!


0 نظرات:

ارسال یک نظر