مامان جان

سینا : مامان جان یه خواهش می کنم و یه چیزی می خوام ولی تو قبول نکن !

مامان جان : چیه پسرم بگو شاید قبول کردم !

سینا : نه مامان جان قول بده قبول نمی کنی

 مامان جان : حالا بگو شاید شد !

سینا : نمی خوام بشه

 مامان جان : خوب بگو !

سینا : من از شما می خوام و خواهش می کنم اجازه بدید قولکمو به خاطر کمک به غزه بشکنم شما اجازه نده !!

مدرسه گفته بود از مادراتون اجازه بگیرید و خواهش کنید برای کمک به غزه قولک ها شکسته بشه .


0 نظرات:

ارسال یک نظر