طرح پلیس دیجیتال جهت برخورد شدید با کاربران ایرانی اینترنت!

در خبری خواندم چین کاراکترهای انیمیشنی پلیس طراحی کرده که به مجرد تلاش کاربر برای ورود به سایت های ممنوعه بر
صفحه مانیتور ظاهر می شود و تذکر می دهد. از همین ایده با توجه به پلیسی شدن فضای اینترنت در ایران می توان جهت بر خورد با کاربران ایرانی نیز استفاده کرد البته با کاراکترهای کاملآایرانی و بومی! از همین رو نمونه ای از طرح پلیس دیجیتالی را در ادامه ارائه می نمایم:

1 نظرات:

Anonymous در

وای که مردم از خنده!

ارسال یک نظر