شب یلدا

من دارم جمعه مي رم، فکر نکنم ديگه همديگر رو ببينيم… منو فراموش نکن و به خاطر تمام بدي هام منو ببخش از طرف پاييز - يلدا مبارک


0 نظرات:

ارسال یک نظر