چک آپ

به عملی که در آن فرد قبل از وارد شدن به توالت

شیر آن را باز کرده واز وصل بودن آب اطمینان حاصل

میکند،تا مبادا بعد از اتمام کارش دچار مشکلات ناشی از

بی آبی در توالت گردد،”چک آب” گویند.

0 نظرات:

ارسال یک نظر