تفاوت ایران با امریکا از دید یک پیرمرد

فرق دولت(نظام) امریکا با ایران اینه که امریکا با تمام قدرت میزنه تو سر تمام ملت‌های دنیا و ازشون میگیره میاره میده به ملت‌ش ولی دولت ایران با تمام قدرت میزنه تو سر ملت خودش و ازشون میگیره و میبره میده عراقیا و فلسطینیا و افغانیا و اینا میخورن | از: پیرمردی که تو اتوبوس با هم هم‌مسیر بودیم

0 نظرات:

ارسال یک نظر