به مناسبت درگذشت خسرو شکیبایی هنرمندی که بزرگ بود اما ساکت

خسرو شکیبایی! اثر حسین صافی


0 نظرات:

ارسال یک نظر