مي‌توني دويست هزار تومن به من قرض بدي؟ مي‌دونم كه داري! خواهش مي‌كنم كمكم كن. به خدا بهت برمي‌گردونم.... (التماس غضنفر به يك دستگاه خودپرداز!!!)...
از iTanz


0 نظرات:

ارسال یک نظر