به تعداد نفس هايي كه مي كشم دوستت دارم.
قربانت جنازه!!!...


0 نظرات:

ارسال یک نظر