فرم فراخوان دومين جشنواره فيلم كمدي گل آقا

samavar.jpg

علاقه مندان به شركت در دومين جشنواره فيلم كمدي گل آقا مي توانند با تكميل فرم درخواست و ارسال آن به همراه يك نسخه از اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند.
امضاي فرم درخواست به منزله قبول كامل مقررات جشنواره و ساير ضوابط و قوانين مربوط در ايران است.
- هر استوديو، سازمان، نهاد و شخص مي‌تواند هر تعداد آثار را كه در محدوده زماني تعيين شده جشنواره دوم قابل پذيرش باشد، به دبيرخانه ارائه نمايد.

مهلت ارسال: تا پايان وقت اداري روز يكشنبه 31 شهريورماه 1387
نشاني دبيرخانه جشنواره: تهران ـ ميدان آرژانتين ـ خيابان زاگرس ـ پلاك 7 ـ مؤسسه فرهنگي هنري گل‌آقا.
تلفن تماس: 3ـ88793012                    http://www.golagha.ir


0 نظرات:

ارسال یک نظر