ترکه تو جزيره آدمخوارها گير مي افته. ميگه خدايا! حالا چه طور ثابت كنم آدم نيستم؟

0 نظرات:

ارسال یک نظر