تركه ميره صدا و سيما تِست دوبلوري بده، خلاصه ميشينه اون پشت و مسئول اونجا ميگه شروع كن. تركه ميگه حنا-دختري در مزرعه...:پدر حنا: حنا بيا شامتو بخور.مادر حنا: حنا بيا شامتو بخور.برادر حنا: حنا بيا شامتو بخور!جناب مسوول شاكي ميشه، ميگه: برو بيرون آقا وقت مارو نگير! تركه ميگه: آخه چرا!؟ يارو ميگه: مرتيكة ابله، حنا اصلاٌ پدر مادر نداره! تركه ميگه: آقا تورو جون بچه‌هات يك فرصت ديگه به من بده. خلاصه اونقدر التماس مي كنه تا طرف راضي ميشه. باز تركه ميره پشت دستگاه، ميگه:خانواده دكتر ارنست...دكتر ارنست: حنا بيا شامتو بخور!!!!!!

0 نظرات:

ارسال یک نظر