توقیف ماهواره امید

ماهواره امید بعلت لایی کشی بین کرات، سرعت غیر مجاز نزدیک به نور، بوق زدن و ایجاد مزاحمت کهکشانی برای نوامیس فضائی به پارکینگ منتقل شد (پلیس راه شیری)...


1 نظرات:

Anonymous در

پس از شایعات فراوان در مورد گردش ماهواره امید به دور سیارات جنس لطیف، تقش در اومد که همش داره دور مریخ می گرده!!!

ارسال یک نظر