به تركه میگن با وطن جمله بساز میگه : من رفتم حمام و تنم رو شستم بهش میگن نه با ( ط ) دسته دار باشه . تركه میگه : اتفاقا با طی دسته دار تنمو شستم

0 نظرات:

ارسال یک نظر