دلتنگی

دلم که تنگ میشود حتی غذا هم تویش نمیرود


میخوام اسمتو باصابون روی ابرهابنویسم تاوقتی بارون بباره همه کف کنن

1 نظرات:

Anonymous در

یک روز یک ایرانی به ترکه میگه شما ناراحت نمی شید انقدر براتون جک می سازند ترکه میگه این ها واسه شما جک ولی برای ما خاطرست

ارسال یک نظر