دریافتی از بازدید کنندگان

عيدآمد وفكر تازه تر بايد كرد
يك همسرتازه زيرسربايد كرد
آن همسركهنه دردسرميباشد
بشتاب كه رفع دردسربايد كرد.

به تركه ميگن بلدي فارسي صحبت كني ميگه مگه من حضرت سليمونم كه زبون هر حيووني رو بلد باشم !

به تركه ميگن چكاركردي ورشكست كردي ميگه بادكنك ميفروختم به شرط چاقو-09374166350 پژمان

ميگن اوناي كه رفيق خوشكل دارن ميرن بهشت حال ميكني مفتي مفتي ميري بهشت.پژمان

0 نظرات:

ارسال یک نظر