گناه داره

یارو دم یه گربه رو گرفته بوده و می کشیده. بهش میگن گناه داره چرا دم گربه رو می کشی؟ میگه بابا من فقط دمش رو گرفتم ... خودش می کشه


0 نظرات:

ارسال یک نظر